IT-Revisjon

IT-revisjon er betegnelsen på metoder og revisjonshandlinger der revisor vurderer hvordan IT-systemene påvirker, og støtter opp om informasjonen i regnskapet.

Skatte- og avgiftsrådgivning

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi gir råd om optimale finansieringsløsninger, styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov.

CFO - økonomistyring og utleie

Vårt tilbud vil gjenspeile behovene som din virksomhet måtte ha. Sammen sørger vi for at økonomifunksjonen er tilpasset dine behov, fungerer effektivt og gir deg tilgang til all den styringsinformasjonen du trenger.

Vår revisjonsvirksomhet er fra 1. mai 2021 overført til AS Revision.

Vi ønsker i denne forbindelse våre kunder et fortsatt godt, konstruktivt og langsiktig samarbeid.


Klikk her for å gå sidene til
AS Revisjon.

CRM form will load here